ඩීසල් ජෙනසෙට් විසඳුම

 • Medical Industry

  වෛද්ය කර්මාන්තය

  වෛද්‍ය ක්‍ෂේත්‍රය තුළ විදුලිය බිඳවැටීම ආර්ථික පාඩු පමණක්‌ නොව මුදලින් මනින්න බැරි රෝගීන්ගේ ජීවිතවල ආරක්‍ෂාවට ද තර්ජනයක්‌ වනු ඇත.විශේෂ වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර කර්මාන්තයට බලය නොමැති බව සහතික කිරීම සඳහා උපස්ථ බලයක් ලෙස ඉහළ විශ්වසනීයත්වයක් සහිත උත්පාදක කට්ටලයක් අවශ්‍ය වේ ...
  වැඩිදුර කියවන්න
 • Commercial Building

  වාණිජ ගොඩනැගිල්ල

  බදු ප්‍රභවයන් හඳුන්වා දීමට සහ කලාපීය ආර්ථික සංවර්ධනය සඳහා විවිධ ව්‍යවසායන් හඳුන්වා දීම සඳහා ගොඩනැගිලි සංවර්ධනය කිරීමට සහ බදු දීමට ප්‍රධාන වාහකයන් ලෙස ව්‍යාපාරික ගොඩනැගිලි, ක්‍රියාකාරී කොටස් සහ කලාපීය පහසුකම් ගන්න.කාර්යාල ගොඩනැගිලිවල වාර්ෂික බලශක්ති පරිභෝජනය 10% ක් පමණ වේ ...
  වැඩිදුර කියවන්න
 • Mining Industry

  පතල් කර්මාන්තය

  විශ්වාසනීය බලය සොයා ගන්න පතල් කර්මාන්තය මෙහෙයුම් උවදුරු ගණනාවකින් පිරී ඇත: ඉහළ උන්නතාංශ;අඩු පරිසර උෂ්ණත්වය;සහ සමහර විට ආසන්නතම විදුලිබල ජාලයෙන් සැතපුම් 200 ඉක්මවන ස්ථාන.කර්මාන්තයේ ස්වභාවය අනුව, පතල් ව්‍යාපෘති ඕනෑම තැනක, ඕනෑම වේලාවක සිදු විය හැක.සහ ඇල්ත් ...
  වැඩිදුර කියවන්න
 • Transportation Industry

  ප්රවාහන කර්මාන්තය

  අධිවේගී මාර්ගයක උමඟක අධික වාහන තදබදයක් ඇති වූ විට, විදුලි සැපයුම හදිසියේම නතර වූ විට, ආපසු හැරවිය නොහැකි අනතුරක් සිදු විය හැකිය.අධිවේගී මාර්ග සඳහා හදිසි විදුලිය ඉතා වැදගත් වන්නේ මෙහිදීය.හදිසි බලශක්ති ප්‍රභවයක් ලෙස, මතු වූ අවස්ථාවක කාලෝචිත ලෙස ක්‍රියාත්මක වීම සහතික කිරීම සඳහා ඉහළ විශ්වසනීයත්වයක් අවශ්‍ය වේ.
  වැඩිදුර කියවන්න
 • Manufacturing

  නිෂ්පාදනය

  උත්පාදක වෙළඳපොලේ, තෙල් හා ගෑස්, රාජ්‍ය සේවා සමාගම්, කර්මාන්තශාලා සහ පතල් කැණීම් වැනි නිෂ්පාදන කර්මාන්තවලට වෙළඳපල කොටස් වර්ධනය සඳහා විශාල විභවයක් ඇත.නිෂ්පාදන කර්මාන්තයේ බලශක්ති ඉල්ලුම 2020 දී මෙගාවොට් 201,847 දක්වා ළඟා වනු ඇතැයි ඇස්තමේන්තු කර ඇති අතර, එය මුළු බලශක්තියෙන් 70% කි.
  වැඩිදුර කියවන්න