ප්රවාහන කර්මාන්තය

අධිවේගී මාර්ගයක උමඟක අධික වාහන තදබදයක් ඇති වූ විට, විදුලි සැපයුම හදිසියේම නතර වූ විට, ආපසු හැරවිය නොහැකි අනතුරක් සිදු විය හැකිය.අධිවේගී මාර්ග සඳහා හදිසි විදුලිය ඉතා වැදගත් වන්නේ මෙහිදීය.හදිසි බලශක්ති ප්රභවයක් ලෙස, හදිසි අවස්ථාවකදී කාලෝචිත ලෙස ක්රියාත්මක වීම සහතික කිරීම සඳහා ඉහළ විශ්වසනීයත්වයක් අවශ්ය වේ.උත්පාදක කට්ටලය වඩාත් සුදුසු තේරීම වේ.

උත්පාදක යන්ත්‍ර භාවිතා කරන්නේ උමඟේ පමණක් නොව, පාලමේ පුළුල් වින්‍යාසය, ගාස්තු මධ්‍යස්ථානය සහ සේවා ප්‍රදේශ යනාදියයි. GTL අධිවේගී මාර්ගයේ එක් එක් යෙදුම් ලක්ෂ්‍ය සඳහා, ඒකක මිලදී ගැනීමේ සිට ඒකක ස්ථාපනය දක්වා අමතර කොටස් සැපයීම දක්වා සහ සියලු වටයේ බලය සඳහා සමස්ත විසඳුම සපයයි. සැපයුම.
20190612112945_93979
මහාමාර්ග කර්මාන්තයට අමතරව, බොහෝ දුම්රිය මාර්ගවල සහ අධිවේගී දුම්රිය සංචිතවල උත්පාදන ඒකක වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි.GTL හි තාක්ෂණික හැකියාවන්, සැලසුම් හැකියාවන්, ඒකාබද්ධ කිරීමේ හැකියාවන්, නිෂ්පාදන හැකියාවන් සහ වෘත්තීය ව්‍යාපෘති කළමනාකරණය සහ සේවා හැකියාවන් මධ්‍යස්ථාන මධ්‍යස්ථාන, ස්ථාන, නඩත්තු වාහන සහ උත්පාදක කට්ටල අවශ්‍ය අනෙකුත් ස්ථාන යැවීමේදී මනාව පිළිබිඹු වේ.


පසු කාලය: අගෝස්තු-27-2021